CRM analityczny

Jakie korzyści zapewnia analityczny CRM?

 

Aura CRM Suite jest systemem analitycznym, usprawniającym analizę zgromadzonych w nim danych, dlatego jest nieocenionym narzędziem ułatwiającym skuteczne podejmowanie kluczowych decyzji.

Wykorzystywanie w przedsiębiorstwie analitycznego systemu CRM pozwala na gromadzenie informacji, które w efektywny sposób mogą wspierać decyzje z zakresu marketingu, sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta. Korzystanie z CRM-u ułatwia również utrzymania dobrych relacji z klientem.

Zastosowanie analitycznego systemu Aura CRM Suite pozwala na identyfikację preferencji oraz zachowań klientów. Ważną korzyścią jest dla użytkownika możliwość określania tendencji kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasu. Praca z analitycznym programem CRM daje możliwość dostosowania oferty, a także zbadania jej mocnych i słabych elementów, dzięki czemu możliwe staje się zwiększenie zysków przedsiębiorstwa oraz obniżenie kosztów.

Analityczny CRM — najważniejsze możliwości

 

  • Dowolne dopasowanie zakresu gromadzonych danych
  • Przygotowanie dowolnych raportów bazujących na zgromadzonych danych
  • Szerokie zarządzanie uprawnieniami do podglądu i edycji raportów
  • Tworzenie pulpitów managerskich
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Aura CRM Suite może wspomóc kierowników sprzedaży, dyrektorów handlowych i członków zarządu w monitorowaniu procesów pozyskiwania nowych klientów i transakcji, a także w utrzymywaniu i rozwijaniu współpracy z istniejącymi klientami.

Analityczny CRM. Skuteczne zarządzanie sprzedażą w systemie CRM

Przykładowe pytania, na które pomaga odpowiedzieć analityczny CRM

 

  • Ile zasobów trzeba zainwestować w pozyskanie nowego klienta?
  • Jaka jest rentowność współpracy z wybranym klientem lub segmentem rynku?
  • Jakie działania w największym stopniu przekładają się na wzrost sprzedaży?
  • Na co poświęcają czas działy sprzedaży i obsługi klienta?
  • Jaki jest stan realizacji planów sprzedażowych?

Sprawdź, w jaki sposób przebiega wdrożenie systemu Aura Business!

Chcesz przekonać się w jaki sposób analityczny CRM usprawni funkcjonowanie Twojej firmy?