Case Studies

Sprawdź, jak zrealizowaliśmy wdrożenia u naszych klientów

Oprogramowanie dla sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń - Aura Business

Firma jest jedynym autoryzowanym dealerem JCB w Polsce. Wdrożenie rozwiązań Aura Business pozwoliło jej uporządkować procesy sprzedażowe. Jednym z najważniejszych elementów było wdrożenie konfiguratora, który miał wesprzeć proces zbierania wymagań i ofertowania, a także proces wdrażania nowych pracowników.

Oprogramowanie dla sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń - Aura Business

Skuteczne zarządzanie zleceniami serwisowymi, płynna wymiana danych o zlecaniach, precyzyjne raportowanie danych związanych ze zleceniami serwisowymi i umowami SLA. To główne korzyści, jakie firmie Enpol przyniosło wdrożenie systemu Aura Business.

Wykorzystanie Aura Business E-Commerce Suite umożliwiło usprawnienie kluczowych procesów biznesowych. Firma udostępniła swoim klientom możliwość samoobsługi i samodzielnego konfigurowania produktów, usprawniła proces komunikacji i umocniła wizerunek marki Metal-Fach.

Klienci-Eura-Tech-

Wdrożenie systemu Aura Business pomogło uporządkować procesy serwisowe i podnieść jakość usług świadczonych przez firmę Eura-Tech.

Dedra

Usprawnienie obsługi klienta B2B i komunikacji przedstawicieli handlowych z klientami, bardziej atrakcyjne wyeksponowanie oferty, a przede wszystkim — wzrost sprzedaży. Właśnie to zyskała firma Dedra Exim dzięki systemowi Aura Business!

Schi Polska

System Aura Business ułatwił firmie Schipolska usprawnienie obsługi klienta, zmniejszenie kosztów związanych z przekazywaniem informacji o procesach biznesowych oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku.

Zibi

Usprawnienie kluczowych procesów biznesowych z systemem Aura Business zagwarantowało firmie Zibi obniżenie kosztów transakcji, poprawę relacji z klientami i podwyższenie efektywności handlowców.

Efektem prac było wdrożenie systemu Aura Business, który umożliwiał naszemu Klientowi usprawnienie kluczowych obszarów funkcjonowania, związanych z obsługą Klientów.