Zobacz, jak wdrożenie systemu Aura Business przyczyniło do poprawy efektywności planowania produkcji, dzięki stałemu monitorowaniu prac produkcyjnych.

BRANŻA
OKNA / DRZWI / BRAMY
ROZWIĄZANIA
Aura Service Management
LICZBA PRACOWNIKÓW
200+
Dzięki pomocy i zaangażowaniu konsultantów wdrożeniowych firmy Questy udało nam się z powodzeniem wdrożyć system, który usprawnia kluczowe procesy produkcyjne naszej firmy. System umożliwia monitorowanie na bieżąco przebiegu prac produkcyjnych, daje możliwość przejrzystego planowania linii produkcyjnej oraz eliminuje wąskie gardła, a to umożliwia nam lepsze i bardziej efektywne planowanie produkcji.

Dariusz Moszyk

Kierownik projektu

CELE

Dotychczas dział planowania produkcji firmy Hörmann Legnica planował zlecenia w programie Excel. Głównymi celami jaki chciało osiągnąć kierownictwo firmy było:
• usprawnienie kluczowych obszarów związanych z działem produkcji i logistyki
• gromadzenie informacji o zleceniach produkcyjnych w jednym miejscu.
• zastąpienie planów produkcyjnych prowadzonych w Excelu.
• możliwość analizy poszczególnych linii produkcyjnych zbiorczo i pojedynczo.
Podczas wspólnej pracy przy analizie przedwdrożeniowej firma Questy i Hörmann Legnica ustaliły, że odpowiednie oprogramowanie, jakim jest Aura Services, usprawni kluczowe elementy pracy działu planowania produkcji i logistyki takie jak:
• zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
• prowadzenie planów produkcji

REZULTAT

Obecnie system Aura Services pełni istotną rolę w firmie oraz wspiera pracę działu produkcji i logistyki. Z systemu korzysta kilkunastu użytkowników począwszy od pracowników zajmujących się linią produkcyjną, menadżerów kończąc na zarządzie firmy. Zgodnie z założeniami, ustalonymi podczas analizy przedwdrożenio wej, zostały ujednolicone plany produkcyjne, przy niewielkiej zmianie obsługi przez pracowników produkcji. Powstała jedna, wspólna i spójna baza danych. Kierownictwo ma szybki wgląd w status zleceń produkcyjnych oraz możliwość
analizy obciążenia produkcji. System Aura Services ułatwia zarządzanie produkcją oraz logistyką w firmie Hörmann Legnica oraz umożliwia zarządowi ocenę opłacalności wybranej linii produkcyjnej. Wszystkie dane dotyczące zleceń produkcyjnych są dostępne online dla wskazanych pracowników firmy.
Najważniejsze efekty po przeprowadzonym wdrożeniu:
• ujednolicenie wprowadzanych danych
• zbieranie informacji w jednym miejscu
• dostęp online do zleceń produkcyjnych z dowolnej lokalizacji (z dostępem do Internetu)
• możliwość analizy realizacji zleceń, statusu wysyłki partii towaru, obciążenia produkcji
• szybki sposób filtrowania zleceń po dowolnych parametrach wypełnianych w planie produkcyjnym

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES