Zobacz, jak wdrożenie systemu Aura Business przyczyniło się do zautomatyzowania centrum obsługi klienta i poprawy przepływu informacji między pracownikami firmy PEKA

BRANŻA
AKCESORIA MEBLOWE
ROZWIĄZANIA
Aura CRM
Aura E-Commerce
LICZBA PRACOWNIKÓW
do 49
Firma Peka jest przedsiębiorstwem działającym na dużą skalę oraz na terenie całej Polski, dlatego tak ważna jest dla nas szybkość obsługi klienta i sprawna komunikacja. Szukaliśmy systemu, który umożliwiłby nam stworzenie zautomatyzowanego centrum obsługi klienta, poprawił przepływ informacji między wszystkimi pracownikami firmy oraz wyeliminował pracę człowieka w zakresie przepisywania danych. Zależało nam, abyśmy mieli możliwość prezentowania oferty, produktów, informowania o akcjach promocyjnych oraz uzyskali wsparcie sprzedaży przy produktach słabo rotujących.

Roman Kopczyński

Dyrektor zarządzający

CELE

Peka Sp. z o.o. przy wdrożeniu nowego systemu w przedsiębiorstwie założyła sobie kilka celów:
• umocnienie pozycji lidera, przez jeszcze lepszą komunikację z klientami
• usprawnienie komunikacji z biurami projektowymi i architektami, hurtownikami i klientami detalicznymi
• uwolnienie czasu pracowników, przez automatyzację najczęstszych działań
• utrzymanie wizerunku nowoczesnej i sprawnej firmy, która wyznacza kierunki rozwoju w branży usprawnienie działań promocyjnych
• optymalizacja kosztów magazynowania

REZULTAT

Przede wszystkim kluczowe procesy w firmie zostały usprawnione, a komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem przebiega o wiele sprawniej przy pomocy systemu.
Znacznie ułatwione i uelastycznione zostały procesy prezentacji oferty i realizowania promocji. Wprowadzenie systemu Aura B2B pozwoliło również zwiększyć sprzedaż i lojalność Klientów, którzy teraz mogą zostać obsłużeni niezależnie od godzin pracy naszego biura, czy dostępności linii telefonicznych.
Obecnie z systemu korzysta ponad 700 użytkowników reprezentujących klientów i partnerów firmy Peka. „W tej chwili nie wyobrażam sobie firmy Peka bez systemu Aura B2B” – mówi Anita Łopatka, która codziennie pracuje na systemie.
 Najważniejsze korzyści związane z wdrożeniem systemu Aura B2B w Peka Sp. z o.o.:
• przyspieszenie komunikacji z klientem biznesowym
• drastyczne obniżenie kosztów pracy związanych z przyjmowaniem zamówień i
• udzielaniem podstawowych informacji o ofercie
• uzyskanie efektu obsługi Klienta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – bez zwiększania kosztów pracy
• automatyzacja najważniejszych procesów (zamówienia klientów, zapytania ofertowe, promocje…)
• mniejsza bezwładność we wprowadzaniu promocji i nowych produktów zmniejszenie kosztów promocji i jednoczesne zwiększenie liczby promocji
• skrócenie cyklu konwersji gotówkowej
• bezobsługowe dostarczanie klientom informacji o stanie ich zaległości płatniczych i limitów kupieckich

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES