Zarządzanie reklamacjami

Sprawne zarządzanie reklamacjami

System Aura Business Service Management Suite to narzędzie wykorzystywane do usprawnienia obsługi reklamacji — zwłaszcza w firmach produkujących i serwisujących skomplikowane urządzenia, wykorzystujących złożone procedury reklamacyjne. Obsługa reklamacji w systemie Aura Business to nie tylko sprawne przetwarzanie reklamacji według ustalonych ścieżek przepływu informacji, ale również efektywne zarządzanie przyczynami reklamacji i procesami ustawicznego doskonalenia produktu. Automatyczna wymiana danych z systemami ERP przyspiesza dostęp do informacji o kliencie, zakupionych przez niego produktach i rozliczeniach.

System do reklamacji umożliwia gromadzenie dowolnych – oczekiwanych przez biznes – informacji, plików i dokumentów związanych z procesem reklamacji, a także dopasowanie przepływu informacji do potrzeb użytkowników. Pozwala również na precyzyjne raportowanie danych związanych z obsługą procesów reklamacyjnych oraz wskaźników efektywności (KPI). System Aura Business to narzędzie znacznie usprawniające zarządzanie reklamacjami i umożliwiające zminimalizowanie ryzyka występowania kolejnych usterek!

KORZYŚCI

Zmniejszenie kosztów związanych z obsługą częstych reklamacji

Przyspieszenie procesu doskonalenia produktów

Szybkie i precyzyjne raportowanie procesu obsługi reklamacji

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację