Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Kontrola procesu produkcyjnego

Przy realizacji zleceń produkcyjnych, zwłaszcza tych o indywidualnym charakterze, bardzo ważne jest sprawowanie pełnej kontroli nad każdym etapem produkcji. Dzięki systemowi Aura Business możliwe jest nie tylko skuteczne kontrolowanie procesu produkcyjnego, ale również optymalne wykorzystanie zasobów oraz precyzyjne kontrolowanie kosztów i czasu realizacji.

System Aura Business umożliwi Twojej firmie symulację zapotrzebowania, kosztów materiałowych, operacyjnych i podwykonawczych na każdym etapie procesu produkcyjnego, a także powiadamianie działu produkcji o nowych zamówieniach. Dzięki systemowi raportowanie terminów realizacji zlecenia oraz diagnoza ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Stały dostęp do ważnych informacji

Użytkownik systemu ma możliwość podglądu wszystkich danych za pomocą prostego w obsłudze i przejrzystego panelu dostępnego przy użyciu komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi w systemie Aura Business pozwala uniknąć zagrożeń mogących opóźnić realizację zlecenia!

KORZYŚCI

Precyzyjne kontrolowanie kosztów i czasu realizacji zleceń produkcyjnych

Stały dostęp do szczegółów harmonogramu prac

Proste i wygodne raportowanie terminów realizacji zleceń

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację