Zarządzanie pracą podwykonawców

Kontrola obsługi zleceń

Gdy obsługa zleceń realizowanych przez firmę wymaga współpracy z licznymi podwykonawcami, niezbędny jest dobry nadzór. System Aura Service Management Suite umożliwia skuteczny monitoring obsługi zleceń realizowanych przez podwykonawców.

 

Zarządzanie pracą podwykonawców — przebieg

Jak przebiega obsługa zleceń w naszym module do serwisu? Po zgłoszeniu zlecenia przez klienta administrator systemu przypisuje je do określonego podwykonawcy, który może zobaczyć swoje zlecenie w panelu podwykonawcy bądź otrzymać powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości sms. Kiedy podwykonawca przyjmie zlecenie do realizacji, informacja przekazywana jest do panelu administracyjnego. Dzięki temu osoba nadzorująca obsługę zleceń ma dostęp do danych dotyczących m.in. czasu realizacji, postępu prac oraz zużycia materiału. Kiedy podwykonawca wykona zlecenie, może przekazać je do zatwierdzenia i zamknięcia przez osobę nadzorującą. Wszystkie te etapy przebiegają sprawnie dzięki przejrzystości paneli systemowych, ułatwiających komunikację i współpracę.

System Aura Business to idealne rozwiązanie dla firm chcących usprawnić zarządzanie pracą podwykonawców — także mobilnych!

KORZYŚCI

Łatwe planowanie pracy podwykonawców

Skuteczny nadzór nad zleceniami realizowanymi przez podwykonawców

Monitorowanie postępu realizacji zlecenia, zużycia materiałów oraz czasu realizacji

Powiadomienia o nowych zleceniach przesyłane e-mailem lub sms-em

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację