Aplikacja do zarządzania zleceniami

współpracująca z rozwiązaniami Aura Business

Mobilna aplikacja do obsługi zleceń

Rozwiązania Aura Business Service Management to elastyczne narzędzia, wspomagające obsługę zleceń. Aplikacja mobilna, która z nimi współpracuje jest skutecznym rozwiązaniem dla firm, w których pracownicy realizują różnego rodzaju zlecenia w terenie. Ułatwia ich delegowanie i wspiera komunikację na linii kierownik — serwisant.

Jak działa?

Aplikacja do zarządzania zleceniami łączy się z rozwiązaniami Aura Business.
Dzięki temu dane o zleceniach przenoszą się automatycznie. Nie ma konieczności ręcznego przepisywania informacji lub ich przesyłania np przez e-mail czy SMSy.

Aplikacja działa w trybie online i offline.
Użytkownik, który nie ma dostępu do sieci, wciąż może z niej korzystać. Wiedza o zleceniu, która się tam pojawi, zostanie zaktualizowana po ponownym połączeniu się z Internetem.

Elastyczne rozwiązanie.
Zakres danych, który obsługiwać będzie aplikacja do zleceń, w każdym przypadku może być inny. Indywidualne potrzeby organizacji mogą bowiem wpływać na konieczność stworzenia indywidualnych pól do opisu zlecenia lub wyodrębnieniu jedynie części zleceń z interfejsu głównego do obsługi w aplikacji.

Jakie funkcje oferuje aplikacja do zarządzania zleceniami?

Szybkie delegowanie i weryfikowanie zleceń.
Kierownik, korzystając z głównego interfejsu, może przekazywać zlecenia oraz weryfikować ich realizację. Osoba odpowiedzialna po ich wykonaniu, potwierdza realizację w aplikacji i dodaje stosowne informacje.

Informacje o zleceniu.
Weryfikację wykonania zlecenia ułatwiają pola opisu. Dzięki nim pracownik może dodać dowolną informację na temat przebiegu jego realizacji, np. jak dużo czasu poświęcił na zlecenie, jakie materiały wykorzystał lub czy napotkał określone trudności itd.

Wyświetlanie dodatkowych informacji.
Aplikacja do zarządzania zleceniami umożliwia także przeniesienie użytkownika do zewnętrznych źródeł, np. do map dojazdu do klienta w wybranej aplikacji. Może także przenieść użytkownika do głównego interfejsu w wersji WEBbowej, jeśli potrzebne są dodatkowe funkcjonalności.

Praca w trybie online i offline

Powiadomienia push

Szybkie przekazywanie zleceń

Wyświetlanie trasy na mapie

Sprawna komunikacja i wygodne planowanie tras

Mobilna aplikacja do zarządzania zleceniami. Aura Business

Powiadomienia o zleceniach

Dzięki funkcji powiadomień push, pracownik natychmiast otrzymuje informację o nowym zleceniu.

Mobilna aplikacja do zarządzania zleceniami. Wyświetlanie trasy serwisanta. Aura business

Prezentacja trasy na mapie

Pracownik może kliknąć w adres zlecenia i zostanie przeniesiony do mapy dojazdu do klienta.

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji do zarządzania zleceniami?

Zapewnia stały dostęp
do informacji o zleceniach

Umożliwia błyskawiczną aktualizację
statusu zlecenia

Ułatwia dotrzymywanie
terminów realizacji

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację