Rozwiązania biznesowe wspierające sprzedaż i serwis maszyn i urządzeń

Jak pozostać konkurencyjnym w stale rozwijającej się branży?

W dzisiejszym świecie biznesowym, firma zajmująca się sprzedażą i serwisem maszyn oraz urządzeń musi stale dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i dynamicznych trendów rynkowych. W dziedzinie przemysłu, gdzie konkurencja jest wyjątkowo zacięta, kluczowym czynnikiem sukcesu staje się umiejętność skutecznego zarządzania zarówno procesem sprzedaży, jak i serwisu.

Czy Twoja działalność skupia się właśnie na sprzedaży i serwisie maszyn oraz urządzeń? Zauważasz wzrost klientów, zleceń oraz personelu, ale wraz z nimi narasta również frustrująca biurokracja? Rozważasz, jak zoptymalizować proces zarządzania zleceniami serwisowymi dla siebie i swoich pracowników? Jeśli tak, to trafiłeś idealnie, ponieważ mamy dla Ciebie rozwiązanie - specjalnie dostosowane oprogramowanie, stworzone z myślą o wyzwaniach tego obszaru. Nasza głęboka znajomość branży pozwoliła nam stworzyć narzędzie biznesowe, które skutecznie rozwiązuje najczęstsze problemy stawiane przez ten sektor.

Jeśli masz problem z…

 • czasochłonnym delegowaniem zleceń i planowaniem pracy serwisantów,
 • monitorowaniem bieżących zleceń w realizacji,
 • zarządzaniem szansami sprzedażowymi,
 • raportowaniem sprzedaży, które wymaga ręcznej pracy,
 • niespójną i rozproszoną bazą wiedzy o kontrahentach,
 • realizacją i obsługą zamówień materiałów eksploatacyjnych,
 • zarządzaniem magazynem części (w tym magazynem podręcznym serwisantów),
 • brakiem spójnej i kompletnej historii urządzeń serwisowych,

…Aura Business jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej organizacji!

W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnorodnym aspektom związanym z zarządzaniem sprzedażą i serwisem maszyn oraz urządzeń. Skupimy się na identyfikacji najważniejszych wyzwań branżowych, zrozumieniu korzyści wynikających z zastosowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz omówieniu kluczowych funkcji oprogramowania wspierającego zarządzanie zleceniami serwisowymi. Zapraszamy do lektury!

Obszary wspierane przez oprogramowanie dla sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń

Wsparcie sprzedaży – narzędzia CRM

Rozwiązania CRM (ang. Customer Relationship Management) odgrywają kluczową rolę w branży sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń, wspierając firmy na wielu różnych płaszczyznach. Jedną z kluczowych korzyści jest lepsze zarządzanie relacjami z klientami. Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych o klientach, takich jak preferencje, historia kontaktów czy informacje o transakcjach, firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów. To z kolei pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz budowanie bardziej spersonalizowanych relacji.

Wsparcie sprzedaży dzięki rozwiązaniu CRM

Ponadto, rozwiązania CRM umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie procesami sprzedażowymi poprzez automatyzację wielu rutynowych zadań, takich jak generowanie ofert, śledzenie etapów sprzedaży czy przypominanie o terminach kontaktów z klientami. To przekłada się na skrócenie cyklu sprzedażowego, zwiększenie efektywności działania zespołu sprzedażowego oraz poprawę wskaźników konwersji.

Dzięki temu wsparciu, rozwiązania CRM stają się nieodłącznym elementem strategii biznesowej firm w branży sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń, pomagając im osiągnąć większą efektywność działania, zwiększyć lojalność klientów oraz poprawić ogólną jakość obsługi.

Wsparcie serwisu – rozwiązania Service Management

W kontekście obszaru serwisowego, rozwiązania Service Management są kluczowym narzędziem wspierającym firmy w branży maszyn i urządzeń. Pierwszym istotnym obszarem jest efektywne zarządzanie zleceniami serwisowymi. Dzięki centralizacji danych o zgłoszeniach klientów, harmonogramach prac oraz monitorowaniu postępu działań, firmy mogą skutecznie planować i realizować zadania serwisowe, zapewniając szybką i skuteczną obsługę klienta.

Wsparcie sprzedaży dzięki rozwiązaniu Service Management

Dodatkowo, programy do serwisu umożliwiają bardziej wydajne zarządzanie zasobami w firmie serwisowej, takimi jak personel, narzędzia czy materiały. Poprzez efektywne planowanie i wykorzystanie dostępnych zasobów, firmy mogą zoptymalizować procesy serwisowe, minimalizując koszty oraz czas potrzebny na realizację zleceń. Wiele procesów może także zostać zautomatyzowanych – np. generowanie raportów, przypominanie o terminach zleceń czy zarządzanie zapasami części zamiennych.

Rozwiązania Service Management stanowią w tym względzie nieodzowne narzędzie dla firm w branży serwisu maszyn i urządzeń, wspierając je w efektywnym zarządzaniu procesami serwisowymi oraz zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań, firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku oraz budować trwałe relacje z klientami.

Wybrane funkcje systemów CRM przydatne w branży maszyn i urządzeń

Uporządkowana baza wiedzy o kontrahentach

Dzięki centralizacji danych o klientach, preferencjach, historii interakcji oraz transakcjach w jednym systemie, firma będzie miała łatwy dostęp do kompletnych informacji na temat swoich klientów. To umożliwi pracownikom szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji, a także dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, uporządkowana baza wiedzy pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie relacjami z klientami oraz lepsze planowanie i prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia satysfakcji klientów i poprawy wyników biznesowych firmy.

Zarządzanie kontrahentami w systemie CRM
Zarządzanie szansami sprzedaży w systemie CRM

Zarządzanie szansami sprzedaży

Funkcja zarządzania szansami sprzedażowymi to elastyczne narzędzie, które umożliwia użytkownikowi tworzenie lub replikowanie procesu sprzedażowego w systemie CRM, dostosowanego do specyficznych potrzeb firmy. Rozwiązanie CRM zapewnia obsługę wielu procesów w jednym miejscu, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż produktów oraz świadczą usługi, np. serwisowe. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zorganizowanie dwóch różnych procesów sprzedażowych w jednym systemie, co przyczynia się do usprawnienia działalności firmy.

Koordynowanie pracą zespołu

System CRM ułatwia planowanie i organizację pracy, sprawiając, że staje się ona bardziej przystępna i mniej czasochłonna. Skutecznie przypomina pracownikom o zaplanowanych zadaniach i dostarcza niezbędną wiedzę potrzebną do ich skutecznego wykonania. Dodatkowo, CRM zwalnia handlowców od konieczności zapamiętywania wszystkich zadań i terminów i przypomina o nich w odpowiednim czasie, co pozwala skoncentrować się na obsłudze klientów.

Koordynacja pracy zespołu w systemie CRM
Ofertowanie w systemie CRM

Zarządzanie ofertowaniem

Proces tworzenia ofert w CRM wspierany jest przez łatwiejszy dostęp do danych klientów oraz historii ich transakcji. Dzięki temu pracownicy będą mogli szybciej i dokładniej przygotowywać oferty, uwzględniając indywidualne preferencje swoich klientów. Ponadto, system CRM pozwoli na śledzenie statusu ofert, monitorowanie ich konwersji oraz analizę skuteczności działań sprzedażowych.

Możliwości rozwiązań Service Management w branży maszyn i urządzeń

Zarządzanie zleceniami serwisowymi

Dzięki rozwiązaniu Service Management firma będzie mogła efektywniej planować, monitorować i koordynować procesy związane z obsługą klientów w zakresie serwisu. System umożliwi śledzenie zgłoszeń klientów, przypisywanie zadań do odpowiednich pracowników oraz monitorowanie postępu prac, co pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie czasem i zasobami. Ponadto, możliwość generowania raportów i analizy danych pozwoli firmie na lepsze zrozumienie efektywności działalności serwisowej oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Zarządzanie zleceniami w programie Service Management
Panel klienta w programie Service Management

Panel klienta

Panel klienta umożliwi śledzenie postępu realizacji zleceń, przeglądanie historii transakcji oraz komunikację z firmą poprzez dedykowane kanały kontaktu. Klienci będą mieli dzięki niemu łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących swoich zamówień, zgłoszeń serwisowych oraz historii kontaktów z firmą. Dodatkowo, możliwość personalizacji panelu klienta oraz dostosowania go do indywidualnych preferencji klienta zwiększy komfort obsługi oraz pozytywne doświadczenia związane z interakcją z firmą.

Zarządzanie bazą i historią urządzenia

System umożliwi śledzenie historii napraw, konserwacji i przeglądów technicznych, co pozwoli na lepsze zrozumienie stanu technicznego urządzeń oraz odpowiednie zaplanowanie prac serwisowych. Firma będzie mogła efektywniej gromadzić, aktualizować i analizować dane dotyczące każdego urządzenia w bazie. Możliwość udostępniania klientom informacji na temat historii ich urządzeń oraz przypominanie o planowanych przeglądach czy konserwacjach, zwiększy także zaufanie klientów do firmy oraz wpłynie pozytywnie na ich lojalność.

Historia urządzeń w programie Service Management
Prezentacja zleceń na mapie w programie Service Management

Prezentacja zleceń na mapie

Prezentacja zleceń na mapie pozwoli firmie na szybszą reakcję na nagłe sytuacje oraz lepsze zarządzanie awaryjnymi zgłoszeniami serwisowymi. Dzięki temu narzędziu kierownik serwisu z łatwością zwizualizuje lokalizację zleceń serwisowych na mapie, co umożliwi mu łatwiejsze planowanie tras dla pracowników serwisowych oraz optymalizację ich harmonogramu pracy.

Pozostałe warte uwagi funkcje wspierające branżę maszyn i urządzeń

Aplikacje mobilne
Proste i intuicyjne w obsłudze, przeznaczone zarówno dla serwisantów, jak i handlowców pracujących w terenie.
Mierzenie efektywności
Automatyczne analizy wyników sprzedaży oraz zestawienia na temat czasochłonności i rentowności zleceń.
Integracja z systemami finansowo-księgowymi
Automatyczna wymiana danych z systemem finansowo-księgowym w dowolnym zakresie.

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może wesprzeć Twoją firmę?

Umów konsultację

Aura Business jest systemem wspierającym polskie przedsiębiorstwa od ponad 20 lat. Aura Business jest produktem poznańskiej firmy Questy, istniejącej na rynku od 2002 roku.

Dziś firma Questy ma na swoim koncie kilkaset udanych wdrożeń systemu Aura Business w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce.

+48 506 504 540
 • Blog
 • Vlog
 • Wywiady
 • FAQ
 • RODO
 • Doinansowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Dla Partnera
 • Finansowanie