Development Kit

Development Kit

Development Kit to wbudowany w system Aura Business zestaw narzędzi dla informatyków i administratorów. Dzięki tym narzędziom oraz kompetencjom osób, które ich używają działy IT naszych klientów mogą we własnym zakresie modyfikować i rozwijać wdrożony system Aura Business, bez udziału dostawcy.

Raportowanie

W zakresie raportowania Development Kit pozwala:

 • tworzyć nowe raporty,
 • tworzyć filtry i parametry do raportów,
 • używać w raportach kodu HTML (obrazki, kolory, linki),
 • tworzyć zagnieżdżenia (drill down),
 • nadawać uprawnienia do poszczególnych raportów,
 • określać miejsce występowania raportu w systemie,
 • eksportować dane z raportu do pliku xlsx lub CSV,
 • eksportować dane z raportu do pliku XML.

Programowanie

W zakresie programowania Development Kit umożliwia:

 • używanie języka PHP bez ingerencji w kod źródłowy systemu,
 • używanie języka JavaScript,
 • definiowanie struktur bazy danych PostgreSQ.

Procedury

W zakresie procedur Development Kit pozwala:

 • tworzyć nowe procedury automatyczne w języku SQL,
 • zarządzać sposobem wyzwalania procedur (przyciski, przetwarzanie dokumentów…),
 • definiować uprawnienia do procedur.

Integracja

W zakresie integrowania systemu Aura Business z innymi systemami Development Kit umożliwia:

 • definiowanie automatycznych procesów integracyjnych przy pomocy języka SQL,
 • określanie momentu uruchamiania procesów,
 • korzystanie z XML API systemu Aura Business.

Pozostałe

Ponadto, przy pomocy Development Kit-u informatycy mogą:

 • zarządzać wyglądem systemu przy pomocy CSS i języka HTML,
 • definiować szablony dokumentów i podstron,
 • tworzyć dowolne formularze i definiować dla nich dowolne akcje przy pomocy języka SQL.

 

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może zrealizować potrzeby Twojej firmy?