Integracja Aura Business z SMS API

Integracja z SMS API

Aura Business jest dedykowanym rozwiązaniem, dlatego obszar integracji w każdym przypadku może być inny, dostosowany do potrzeb klienta. Integracja umożliwia masową wysyłkę wiadomości SMS do wybranych grup klientów lub automatyczne wysłanie SMS-a po wystąpieniu określonego zdarzenia.

 

Przykłady zastosowania integracji systemu Aura Business z SMS API:

 

Masowa wysyłka SMS do określonych grup kontrahentów

Po stronie systemu Aura Business użytkownik zarządza informacjami o kontrahentach. Może dowolnie (za pomocą atrybutów, grup) segmentować swoich klientów, a następnie wysłać do nich masowo wiadomość np. z promocją.

 

Wysyłka SMS do opiekuna handlowego w momencie przypisania do niego nowej szansy sprzedaży

Rozwiązanie szczególnie ciekawe w przypadku częstej pracy handlowca w terenie. W momencie utworzenia dla niego nowej szansy sprzedaży może zostać o niej automatycznie powiadomiony poprzez wiadomość SMS. W ten sposób handlowiec ma możliwość szybkiej reakcji i tym samym zwiększa swoje szanse na domknięcie sprzedaży.

 

Wysyłka SMS do klienta lub serwisanta po zmianie fazy zlecenia serwisowego

Jednym z obszarów, które wspiera Aura Business jest zarządzanie zleceniami. Rozwiązanie umożliwia wysłanie automatycznych wiadomości SMS w momencie zmiany fazy zlecenia serwisowego. Co to oznacza? Jeżeli administrator/kierownik/dyspozytor przyjmie zlecenie i zmieni jego fazę np. z „nowe” na „realizacja”, automatycznie może zostać wysłana wiadomość SMS do serwisanta informująca o nowym zleceniu lub do klienta z informacją o podjęciu zlecenia przez serwisanta (datą planowanej wizyty).

 

Wysyłka SMS po określonym czasie z przypomnieniem o ważnym wydarzeniu np. planowanym przeglądzie

Użytkownik po ukończeniu prac zamyka zlecenie, a system automatycznie planuje wysyłkę SMS do klienta w określonym terminie (za pół roku, rok). To świetny sposób na przypomnienie klientowi o przeglądzie bez konieczności angażowania pracownika.

KORZYŚCI

Automatyzacja pracy

Oszczędność czasu

Kontrola nad wiadomościami SMS

Minimalizacja ryzyka pominięcia kontrahentów

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację