Panel klienta

Zgłoszenia serwisowe online

Panel klienta w systemie Aura Business umożliwia Twoim kontrahentom kontaktowanie się z Twoją firmą on-line. Poprzez panel klienci będą mogli zarejestrować nowe zlecenia, sprawdzić status realizacji zgłoszonych zleceń i skontaktować się z pracownikami Twojej firmy.

To rozwiązanie pozwala na automatyzację procesu przyjmowania zleceń i ich obsługi, zarazem niwelując występowanie pomyłek i nieporozumień. Wszystkie ustalenia są dostępne w systemie, dając gwarancje, że kontrahent nie wycofa się niespodziewanie z wcześniejszych założeń.

Klient może śledzić postęp realizacji jego zleceń, a także może mieć wgląd w całą historię współpracy. Elastyczne zarządzanie uprawnieniami kontrahenta pozwala Ci zdecydować, jaką część informacji zobaczy na swoim panelu.

Formularz zgłoszenia pozwala na zebranie od klienta wszystkich niezbędnych informacji. Rozwiązanie znacznie usprawnia działanie serwisu, minimalizując potrzebę kontaktu telefonicznego.

Panel klienta

Wdrażany przez nas panel klienta umożliwia również obsługę niestandardowych procesów i mechanizmów, które są dopasowane do konkretnego modelu biznesowego. Panel klienta, za pomocą którego Twój klient będzie korzystał z serwisu, może zostać w pełni spersonalizowany.

KORZYŚCI

Szybsze i wygodniejsze rejestrowanie nowych zleceń
Dostęp klienta do postępów w realizacji i historii współpracy
Elastyczne zarządzanie dostępem klienta do informacji
Wygodny kanał komunikacji Twojej firmy z klientami

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację