Rozwiązania
Umów konsultację

Zarządzanie projektami

Widoki Kanban i wykres Gantta

Widoki Kanban

Aura Business wspiera zarządzanie projektami w metodykach Agile oraz Waterfall. Umożliwia zarządzanie zarówno wewnętrznymi projektami firmy, jak i zewnętrznymi (np. klientów). System oferuje rozbudowane narzędzia do zarządzania projektami. Warto spośród nich wyróżnić m. in. Widok Kanban. Jest to graficzny sposób prezentacji przepływu pracy w projekcie. Celem jego wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest eliminacja marnotrawstwa zasobów oraz zapewnienie ciągłości pracy. Widoki Kanban w rozwiązaniu Aura Business pomagają kierownikom planować zadania pracowników, monitorować je i ustalać ich priorytety. Pracownicy zyskują dzięki temu łatwy dostęp do zadań, które mają wykonywać w zaplanowanej kolejności.

Widok Kanban pomaga zapanować nad porządkiem pracy, prowadząc do wzrostu jej efektywności. Każdy z projektów w tym widoku podzielony jest na etapy, które można konfigurować w zależności od potrzeb. Po skończonej pracy nad zadaniem w danym etapie pracownik sukcesywnie przesuwa je do kolejnych faz. Możliwość przypisania zadań i zdarzeń oraz załączenia plików związanych ze zleceniem znacznie ułatwiają dostęp do potrzebnych informacji.

Moduł do zarządzania projektami pozwala na szybki podgląd liczby otwartych tematów, określenie pracochłonności. Dzięki temu zadania realizowane są w kolejności od tych najistotniejszych, mających największy wpływ na działanie organizacji, co pozwala na efektywne wykorzystanie czasu pracowników. Możliwość szacowania pracochłonności poszczególnych zadań znacznie ułatwia planowanie i przewidywanie harmonogramów pracy. Już na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć postęp prac nad projektami.

Wykresy Gantta

Wykres Gantta to czytelne narzędzie do planowania i koordynacji harmonogramów prac i projektów. Przedstawia zadania powiązane z projektem a także ich kolejność, prezentując wszystko w konkretnych przedziałach czasowych. Umożliwia to natychmiastowy przegląd projektu, powiązanych z nim zadań i terminów ich zakończenia. Wykres przedstawia dane w formie odcinków na osi czasu. Ich długość zależy od czasu trwania danego zadania lub czynności. To narzędzie, które docenią kierownicy, planując harmonogramy zadań w projektach. Doskonale sprawdzi się także do monitorowania postępu prac projektowych, a także do identyfikacji ścieżki krytycznej, czyli sekwencji zadań, które należy wykonać w określonym czasie, by cały projekt mógł być dostarczony w terminie.


Główne możliwości w obszarze zarządzania projektami
  • Bieżąca kontrola stanu realizacji projektów
  • Dostęp do przejrzystego harmonogramu zadań
  • Wygodne planowanie obciążenia zadaniami
  • Zarządzanie i kontrola czasu realizacji projektów
  • Edycja czasów danych zadań bezpośrednio na harmonogramie Gantta

Z firmą Questy współpracujemy niemal od początku naszej działalności. Narzędzie, z którego za jej pośrednictwem korzystamy jest dla nas podstawowym środowiskiem pracy. Ma ono tę przewagę w stosunku do produktów konkurencyjnych, że jest szybko i sprawnie dostosowywane do naszych nowych wyzwań i obejmuje wyłącznie ściśle określony zestaw funkcji niezbędnych w codziennej pracy. Bardzo cenimy sobie bezpośrednią i sprawną formę kontaktu z dedykowanym opiekunem Questy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Stanisław Górski, Członek Zarządu, Dom Pełen Energii

Korzyści z wdrożenia systemu Aura Business:

Efektywne wykorzystanie czasu pracowników

Ułatwienie w planowaniu realizacji zadań

Przejrzysty widok etapów, na jakich znajdują się wszystkie zlecenia

Lista wszystkich projektów

Te trwające oraz już zakończone projekty możesz podejrzeć również na jeszcze jednym funkcjonalnym widoku. Dowolnie konfigurowana lista projektów stanowi bazę wiedzy o wszystkich procesach tego typu. Dzięki możliwości konfiguracji kolumn przedstawia tylko te informacje, które w rzeczywistości są potrzebne pracownikom, a samodzielnie budowany panel filtrowania znacznie przyspiesza wyszukiwanie konkretnych projektów.Galeria

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy?

Umów konsultację

Aura Business jest systemem wspierającym polskie przedsiębiorstwa od ponad 10 lat. Aura Business jest produktem poznańskiej firmy Questy, istniejącej na rynku od 2002 roku.

Dziś firma Questy ma na swoim koncie kilkaset udanych wdrożeń systemu Aura Business w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce.

Napisz lub zadzwoń

tel: +48 506 504 540

e-mail: aurabusiness@questy.pl

@ 2022 Aurabusiness.pl. All right reserved.