Wdrożenie systemu

Przekonaj się, jak realizujemy projekty

Wdrożenie systemu

Aby osiągnąć najwięcej korzyści, system Aura Business należy zaadoptować w sposób odpowiedni do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności. Sprawne przeprowadzenie procesu wdrożenia wymaga przełożenia procesów biznesowych na konfigurację przyjazną użytkownikom. Wdrożenie systemu Aura Business przebiega z wykorzystaniem najlepszych praktyk proponowanych przez metodyki PRINCE2 i/lub Agile. Dzięki temu szybko możemy wspólnie z Klientem ustalić, jakie rezultaty projektu wdrożeniowego bedą najbardziej satysfakcjonujące, a następnie dążyć do jasno opisanego, wspólnego celu.

Analiza wymagań

Podczas spotkań z naszymi konsultantami prezentujemy Klientom możliwości systemu Aura Business i gromadzimy wiedzę na temat ich indywidualnych potrzeb. Analiza ma na celu systematyzację oczekiwań Klientów wobec systemu Aura Business, wymaganych funkcji oraz procedur użycia. Prace w czasie analizy realizowane są w usystematyzowany sposób, ten etap kończy się złożeniem Klientowi dedykowanej oferty na wdrożenie systemu.

Projektowanie rozwiązania

Po zawarciu z Klientem umowy nasz Project Manager wspólnie z Klientem ustala przebieg procesów biznesowych wspieranych przez system, doradza efektywne rozwiązania i przekłada oczekiwania biznesu na opis rozwiązań informatycznych. Ten etap współpracy kończy się zatwierdzeniem dokumentacji, która zawiera opis rezultatów (produktów) projektu.

Wdrożenie systemu i integracja z innymi systemami

W tej fazie realizujemy wszystko, co jest potrzebne do dostarczenia Klientowi ustalonych rezultatów – instalujemy, konfigurujemy, programujemy, testujemy, integrujemy – prowadząc do powstania działającego prototypu systemu, zgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. W ramach tego etapu integrujemy dane dotyczące m.in.: danych klientów, klasyfikacji, list produktów, informacji o dotychczasowych sprzedażach, materiałów informacyjnych, wzorów dokumentów i formularzy do korespondencji. Konfigurujemy dodatkowe raporty, zgodnie z wymaganiami organizacji. Uruchamiamy również mechanizm wymiany danych pomiędzy systemem Aura Business a pozostałymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie.

Szkolenia

Na tym etapie realizujemy ustalone z Klientem szkolenia dla użytkowników, kluczowych użytkowników lub administratorów systemu – aby mieć pewność, że personel będzie gotowy do jego efektywnej eksploatacji. Szkolenia odbywają się na systemie skonfigurowanym zgodnie z wymaganiami Klienta, po zaimportowaniu danych w celu odwzorowania warunków codziennej pracy.

Uruchomienie systemu i wczesne wsparcie

Bezpośrednio po zakończeniu szkoleń system jest uruchamiany produkcyjnie, a Klient rozpoczyna jego codzienną eksploatację. Naturalnie w początkowym okresie korzystania z systemu wspieramy Klienta bezpośrednią pomocą.

Utrzymanie i rozwój systemu

Po zakończeniu wdrożenia systemu przechodzimy w tryb wsparcia serwisowego – zapewniamy Klientowi mierzalne parametry do oceny współpracy na tym etapie i świadczymy usługi związane z rozwijaniem systemu zgodnie z wymaganiami Klienta.

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może zrealizować potrzeby Twojej firmy?