Rozwiązania
Umów konsultację

Wdrożenie systemu

Przekonaj się, jak realizujemy projekty


Metodologia efektywnego wdrożenia

Aby osiągnąć najwięcej korzyści, system Aura Business należy zaadoptować w sposób odpowiedni do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności. Sprawne przeprowadzenie procesu wdrożenia wymaga przełożenia procesów biznesowych na konfigurację systemu w sposób przyjazny użytkownikom. Wdrożenie rozwiązania Aura Business przebiega z wykorzystaniem najlepszych praktyk proponowanych przez metodyki PRINCE2 i/lub Agile. Dzięki temu szybko możemy wspólnie z Klientem ustalić, jakie rezultaty projektu wdrożeniowego bedą najbardziej satysfakcjonujące, a następnie dążyć do wspólnego, jasno opisanego celu.

Ze względu na profesjonalizm i zaangażowanie ze strony firmy Questy proces wdrożenia przebiegał bardzo sprawnie. Jesteśmy pod wrażeniem ogromu wiedzy oraz zaangażowania pracowników, aby system był w pełni dopasowany zarówno do potrzeb naszych jak i naszych klientów.

Marta Marculewicz, METAL-FACH Technika Grzewcza

1. Analiza wymagań

Podczas spotkań z naszymi konsultantami prezentujemy Klientom możliwości systemu Aura Business i gromadzimy wiedzę na temat ich indywidualnych potrzeb. Analiza ma na celu klasyfikację oczekiwań Klientów wobec systemu Aura Business, wymaganych funkcji oraz procedur użycia. Prace w czasie analizy realizowane są w usystematyzowany sposób. Etap ten kończy się złożeniem Klientowi dedykowanej oferty na wdrożenie systemu.


2. Projektowanie rozwiązania

Po zawarciu z Klientem umowy nasz Project Manager wspólnie z Klientem ustala przebieg procesów biznesowych wspieranych przez system, doradza efektywne rozwiązania i przekłada oczekiwania biznesu na opis rozwiązań informatycznych. Ten etap współpracy kończy się zatwierdzeniem dokumentacji, która zawiera opis rezultatów (produktów) projektu.

3. Wdrożenie systemu i integracja z innymi systemami

W tej fazie realizujemy wszystko, co jest potrzebne do dostarczenia Klientowi ustalonych rezultatów – instalujemy, konfigurujemy, programujemy, testujemy, integrujemy – prowadząc do powstania działającego prototypu systemu, zgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. W ramach tego etapu integrujemy dane dotyczące m.in.: danych klientów, klasyfikacji, list produktów, informacji o dotychczasowych sprzedażach, materiałów informacyjnych, wzorów dokumentów i formularzy do korespondencji. Konfigurujemy dodatkowe raporty, zgodnie z wymaganiami organizacji. Uruchamiamy również mechanizm wymiany danych pomiędzy systemem Aura Business a pozostałymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie.


4. Szkolenia

Na tym etapie realizujemy ustalone z Klientem szkolenia dla użytkowników, kluczowych użytkowników lub administratorów systemu – aby mieć pewność, że personel będzie gotowy do jego efektywnej eksploatacji. Szkolenia odbywają się na systemie skonfigurowanym zgodnie z wymaganiami Klienta, po zaimportowaniu danych w celu odwzorowania warunków codziennej pracy.

5. Uruchomienie systemu i wczesne wsparcie

Bezpośrednio po zakończeniu szkoleń system jest uruchamiany produkcyjnie, a Klient rozpoczyna jego codzienną eksploatację. Naturalnie, w początkowym okresie korzystania z systemu wspieramy Klienta bezpośrednią pomocą i utrzymujemy stały kontakt w celu zagwarantowania maksymalnych korzyści wynikających z odpowiedniego wykorzystania rozwiązania Aura Business.


6. Utrzymanie i rozwój systemu

Po zakończeniu wdrożenia systemu przechodzimy w tryb wsparcia serwisowego – zapewniamy Klientowi mierzalne parametry do oceny współpracy na tym etapie i świadczymy usługi związane z rozwijaniem systemu zgodnie z wymaganiami Klienta.

Integracje

System Aura Business E-Commerce umożliwia sprzedaż wielokanałową poprzez szereg sprawdzonych i wydajnych integracji na wielu poziomach, w różnych obszarach, automatyzując i optymalizując istotne procesy biznesowe.

enova365Symfonia ERPComarch ERP XLComarch ERP OptimaNavireoSubiekt GTWAPRO MagIFSStreamsoftSAPExactMicrosoft DynamicsImpuls ERPHumansoft CORAX

oraz inne rozwiązania klasy ERP

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy?

Umów konsultację

Aura Business jest systemem wspierającym polskie przedsiębiorstwa od ponad 10 lat. Aura Business jest produktem poznańskiej firmy Questy, istniejącej na rynku od 2002 roku.

Dziś firma Questy ma na swoim koncie kilkaset udanych wdrożeń systemu Aura Business w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce.

Napisz lub zadzwoń

tel: +48 506 504 540

e-mail: aurabusiness@questy.pl

@ 2022 Aurabusiness.pl. All right reserved.