Zarządzanie projektami wewnętrznymi

Efektywność na pierwszy rzut oka

Widok tablicy kanban ułatwia zarządzanie wewnętrznymi projektami przedsiębiorstwa. Mogą to być dowolne procesy — prace inżynierów, zlecenia biurowe, projekty marketingowe czy lista pomysłów pracowników na usprawnienia przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i tematyki danego procesu, można indywidualnie skonfigurować etapy zamieszczanych zleceń i sukcesywnie przesuwać je do kolejnych faz.

 

Moduł do zarządzania projektami wewnętrznymi jest niezwykle przydatny przy realizacji różnego typu zleceń w obrębie firmy wykonywanych przez jej pracowników. Pozwala na szybki podgląd liczby otwartych tematów, ustalenie ich priorytetów i określenie pracochłonności. Dzięki temu zadania realizowane są w kolejności od tych najistotniejszych, mających największy wpływ na działanie organizacji co pozwala na efektywne wykorzystanie czasu pracowników.

 

Ponadto dzięki możliwości szacowania pracochłonności poszczególnych zadań, tablica znacznie ułatwia planowanie i przewidywanie harmonogramów pracy. Już na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć postęp prac nad projektami. Co więcej, istnieje możliwość przypisania zadań i zdarzeń oraz załączenia plików związanych ze zleceniem.

KORZYŚCI

Efektywne wykorzystanie czasu pracowników

Ułatwienie w planowaniu realizacji zadań
Sprawne zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
Przejrzysty widok etapów, na jakich znajdują się wszystkie zlecenia

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację