CASE STUDY

DTS SYSTEM Sp. z o.o.

Poznaj historię naszego klienta — firmy DTS SYSTEM.
Dzięki wdrożeniu rozwiązań Aura Business w tej firmie, zyskała ona przewagę nad konkurencją.
Chcesz wiedzieć jak? Przeczytaj całe Case Study!

BRANŻA
Systemy bezpieczeństwa
ROZWIĄZANIA
Aura CRM
LICZBA PRACOWNIKÓW
50

CELE

Cele wdrożenia wynikały bezpośrednio z problemów biznesowych
naszego Klienta i wyzwań, które zostały przed nim postawione. Są to m. in.:

Ujednolicenie sposobu zbierania
informacji o Klientach
i indywidualnych ustaleniach

Przyspieszenie i ustandaryzowanie
komunikacji wewnętrznej

Ujednolicenie i przyspieszenie
obsługi procesu ofertowania

Usprawnienie procesu
pozyskiwania nowych projektów

Wyeliminowanie konieczności
ręcznego przepisywania danych
między systemami

Wsparcie procesów
wewnętrznych

Organizacja pracy przy zadaniach
wymagających uwagi
wielu osób

Wsparcie ewidencjonowania
i obsługi ofert handlowych

Wsparcie raportowania
wyników handlowych
przedsiębiorstwa

Usprawnienia obejmowały obszar rozwiązań CRM, takich jak baza kontrahentów, zarządzanie szansami sprzedaży czy moduł zamówień.
Zorganizowano proces ofertowania w ramach unikalnego rozwiązania przygotowanego specjalnie dla DTS SYSTEM SP. Z O.O.
  

Na skutek tego pracownicy DTS mogą przy pomocy jednego systemu informatycznego obsługiwać: 

Proces pozyskiwania

nowych Klientów

Proces ofertowania
Klientów i obsługi
zamówień

Pozostałe procesy,
związane z obsługą
Klienta

Stało się to możliwe również dzięki integracji systemu Aura Business z systemem ERP Optima. 

REZULTAT

Efektem prac było wdrożenie systemu Aura Business, który umożliwiał naszemu Klientowi
usprawnienie kluczowych obszarów funkcjonowania,
związanych
z obsługą Klientów. 

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że proces wdrażania poszczególnych modułów do naszego Aura CRM przebiegł pomyślnie. Wiele razy firma Questy miała z nami pod górkę, ale Panowie, którzy opiekowali się naszym systemem mają ogromną wiedzę, cierpliwość i są dobrze zorganizowani. Liczymy, że dalsza współpraca również będzie szła gładko.

Maciej Stram

DTS SYSTEM Sp. z o.o.

Kluczowe rezultaty wdrożenia:

Uporządkowanie informacji
o Klientach, zamówieniach
i historii współpracy

Zredukowanie liczby
błędów i pomyłek

Ograniczenie konieczności
ręcznego przepisywania danych

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES