CASE STUDY

ENPOL FREEZERS

Zobacz, jak wdrożenie systemu Aura Business sprawiło, że firma Enpol zdobyła przewagę konkurencyjną, zacieśniła relacje z klientami i zwiększyła efektywność handlowców.
BRANŻA
CHŁODZENIE I OGRZEWANIE
ROZWIĄZANIA
AURA BUSINESS
SERVICE MANAGEMENT
Oprogramowanie dla sprzedaży i serwisu maszyn i urządzeń - Aura Business

Filarem działalności Enpol jest sprzedaż urządzeń mroźniczych, chłodniczych. Wszechstronna oferta firmy obejmuje zamrażarki do przechowywania lodów i innej mrożonej żywności, zamrażarki laboratoryjne (niskotemperaturowe), barowe, mobilne oraz klasyczne zamrażarki skrzyniowe.

CELE

Unilever postawił przed firmą Enpol zadanie zapewnienia najwyższego poziomu serwisu swoich urządzeń przy jednoczesnym dostarczeniu precyzyjnego narzędzia do wzajemnej komunikacji i raportowania zintegrowanego online z innymi systemami. Dotychczas użytkowany przez Enpol system do obsługi serwisu nie zapewniał efektywnego zarządzania dużą liczbą zleceń, a jego dalsze wykorzystywanie wymagałoby zatrudnienia dodatkowych pracowników. Ze względu na rozległy zakres terytorialny przedsięwzięcia komunikacja pomiędzy Enpolem i firmami pośredniczącymi musi odbywać się w sposób płynny i szybki. Ponadto istotnym elementem zarządzania serwisem w Enpolu jest scentralizowana i uporządkowana historia wszystkich zleceń serwisowych – której przed wdrożeniem Aury Business brakowało.
Unilever oczekiwał od Enpolu automatycznego przyjmowania, potwierdzania i rozliczania zleceń serwisowych tej firmy poprzez połączenie systemu wykorzystywanego w Enpolu z systemem używanym przez Unilever.
Wsparcie komunikacji
z klientem
Uporządkowana historia
wszystkich zleceń serwisowych
Automatyczne raportowanie
zleceń serwisowych

Możliwość zarządzania

dużą liczbą zleceń

REZULTAT

System Aura Business Service Management Suite pozwolił Enpolowi na efektywne zarządzanie zleceniami realizowanymi dla firmy Unilever. Najważniejszym efektem wdrożenia jest umożliwienie precyzyjnej obsługi serwisu oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy Unileverem, Enoplem oraz podwykonawcami przy pomocy scentralizowanego i wygodnego w obsłudze systemu informatycznego.
skuteczne zarządzanie zleceniami
serwisowymi firmy Enpol
elastyczny pulpit podwykonawcy
oraz raporty podwykonawców
dotyczące poszczególnych zleceń
precyzyjne raportowanie danych
związanych ze zleceniami serwisowymi

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES