Zobacz, jak wdrożenie systemu Aura Business sprawiło, że firma Enpol zdobyła przewagę konkurencyjną, zacieśniła relacje z klientami i zwiększyła efektywność handlowców.

BRANŻA
CHŁODZENIE I OGRZEWANIE
ROZWIĄZANIA
Aura Service Management
LICZBA PRACOWNIKÓW
do 49
System Aura Business Service Management Suite pozwolił firmie Enpol na efektywne zarządzanie zleceniami realizowanymi dla firmy Unilever. Najważniejszym efektem wdrożenia jest umożliwienie precyzyjnej obsługi serwisu oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy firmami i ich podwykonawcami przy pomocy wygodnego w obsłudze systemu informatycznego.

CELE

Unilever postawił przed firmą Enpol zadanie zapewnienia najwyższego poziomu serwisu swoich urządzeń przy jednoczesnym dostarczeniu precyzyjnego narzędzia do wzajemnej komunikacji i raportowania zintegrowanego online z innymi systemami. Dotychczas użytkowany przez Enpol system do obsługi serwisu nie zapewniał efektywnego zarządzania dużą liczbą zleceń, a jego dalsze wykorzystywanie wymagałoby zatrudnienia dodatkowych pracowników. Ze względu na rozległy zakres terytorialny przedsięwzięcia komunikacja pomiędzy Enpolem i firmami pośredniczącymi musi odbywać się w sposób płynny i szybki. Ponadto istotnym elementem zarządzania serwisem w Enpolu jest scentralizowana i uporządkowana historia wszystkich zleceń serwisowych – której przed wdrożeniem Aury Business brakowało.
Unilever oczekiwał od Enpolu automatycznego przyjmowania, potwierdzania i rozliczania zleceń serwisowych tej firmy poprzez połączenie systemu wykorzystywanego w Enpolu z systemem używanym przez Unilever.

REZULTAT

System Aura Business Service Management Suite pozwolił Enpolowi na efektywne zarządzanie zleceniami realizowanymi dla firmy Unilever. Najważniejszym efektem wdrożenia jest umożliwienie precyzyjnej obsługi serwisu oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy Unileverem, Enoplem oraz podwykonawcami przy pomocy scentralizowanego i wygodnego w obsłudze systemu informatycznego.
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:
• skuteczne zarządzanie zleceniami serwisowymi firmy Enpol
• płynna wymiana danych o zlecaniach pomiędzy systemami firm Enpol i Unilever
• elastyczny pulpit podwykonawcy oraz raporty podwykonawców dotyczące poszczególnych zleceń
• precyzyjne raportowanie danych związanych ze zleceniami serwisowymi
• wsparcie raportowania poziomu realizacji umów SLA

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES