metal-fach

Przeczytaj, jak METAL-FACH pozbył się problemów z komunikacją z klientami i usprawnił procesy biznesowe

BRANŻA
KOTŁY I PIECE
ROZWIĄZANIA
AURA BUSINESS
E-COMMERCE
LICZBA PRACOWNIKÓW
około 100

Ze względu na profesjonalizm i zaangażowanie ze strony firmy Questy proces wdrożenia przebiegał bardzo sprawnie. Jesteśmy pod wrażeniem ogromu wiedzy oraz zaangażowania pracowników, aby system B2B był w pełni dopasowany zarówno do potrzeb naszych jak i naszych klientów.

Marta Marculewicz

Kierownik projektu

CELE

Cele wdrożenia wynikały bezpośrednio z problemów biznesowych naszego Klienta i wyzwań, które zostały przed nim postawione. Pośród nich można wymienić problemy z komunikacją z klientem (brak historii zamówień, dostępu do faktur, cen), brak spójnej bazy wiedzy o produktach (stany magazynowe, ceny) i brak możliwości samoobsługi (zamówienia mailowe, brak spójnych informacji).

REZULTAT

Efektem wdrożenia systemu AuraBusiness w przedsiębiorstwie METAL-FACH było utworzenie nowego kanału sprzedaży – platformy B2B. Firma udostępniła swoim klientom możliwość samoobsługi i samodzielnego konfigurowania produktów. Zadbano o to, aby w jak największym stopniu ograniczyć czas i uwagę pracowników działu sprzedaży, potrzebne na realizację zamówienia.

Usprawniono proces komunikacji z klientami, dzięki udostępnieniu im podstawowych informacji nt. współpracy, cen, towarów i dokumentów. Dzięki możliwościom systemu usprawnieniu uległ też proces regulowania płatności przez klientów METAL-FACH.

Firma METAL-FACH zyskała w oczach odbiorców jako przedsiębiorstwo, które wykorzystuje nowoczesne rozwiązania biznesowe dla poprawy komunikacji B2B. W długofalowym efekcie Aura Business przyczynia się do budowania i utrzymywania przez METAL-FACH trwałych relacji biznesowych oraz do budowania obrazu marki.

SPRAWDŹ INNE CASE STUDIES