Planowanie i koordynacja pracy zespołu sprzedaży

Planowanie i koordynowanie zadań

Rozwiązanie Aura CRM pozwala na skuteczne planowanie i koordynowanie pracą zespołu handlowego. System umożliwia tworzenie indywidualnych typów zadań i zdarzeń (spotkanie, telefon od klienta, przygotuj ofertę), dzięki czemu możesz np. w szybki sposób porównać aktywność swoich pracowników. Dodatkowo lista aktywności, którą znajdziesz w CRM-ie, pozwala na monitorowanie planowanych i wykonanych zadań wszystkich pracowników.

 

Delegowanie zadań

Planowanie zadań dla innych osób jest szybkie i proste. Jak sprawdzić czy termin odpowiada wszystkim, bez kontaktu z nimi? Kalendarz pozwoli Ci na podgląd zadań wybranych osób, dzięki czemu szybko znajdziesz termin, który będzie odpowiedni dla całego zespołu. W ten sposób oszczędzisz czas, który w innym przypadku poświęciłbyś na rozmowę z każdą osobą.

 

Monitorowanie pracy zespołu

Bez planowania, koordynowania i monitorowania zadań trudno jest osiągać założone cele i utrzymywać dobre wyniki. Widok procesu sprzedaży, który pozwala na efektywne zarządzanie szansami sprzedaży również wykorzystuje zadania. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie otwarte szanse sprzedaży i jednym spojrzeniem zweryfikujesz, czy Twoi pracownicy zaplanowali zadania do każdej szansy lub czy wykonali je w terminie. Koordynacja pracy zespołu stanie się prosta i łatwa, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo czasu, który możesz poświęcić na inne zadania.

 

Szybki podgląd

Twórcy systemu przewidzieli również, że będziesz chciał mieć szybki podgląd do najważniejszych zadań np. zadań do wykonania dzisiaj, przeterminowanych zadań lub zadań konkretnego typu np. spotkań z klientem. Listę takich zadań możesz sprawdzić na indywidualnym, dopasowanym do Ciebie pulpicie, który wyświetla się bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu. To bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia bieżące monitorowanie pracy handlowców.

 

Przypomnienia i powiadomienia o zadaniach

Bardzo przydatną funkcją w zakresie planowania zadań są przypomnienia i powiadomienia. Tworząc zadanie masz możliwość zaplanowania przypomnienia w określonym odstępie czasu. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych przypomnień, możemy dostosować je do Ciebie, wykorzystując np. powiadomienia mailowe czy nawet SMSy.

KORZYŚCI

Wygodne planowanie pracy
Szybkie przydzielanie zadań dla pracowników
Łatwe monitowanie pracy zespołu sprzedaży
Przypomnienia o najważniejszych zadaniach

Sprawdź inne rozwiązania

Umów się na prezentację